ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
Rs. 999
Hot
.in
Rs. 750
.co.in
Rs. 750
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs. 999
1 سال
Rs. 999
1 سال
Rs. 999
1 سال
.in Hot
Rs. 750
1 سال
Rs. 900
1 سال
Rs. 900
1 سال
.net
Rs. 1,199
1 سال
Rs. 1,199
1 سال
Rs. 1,199
1 سال
.org
Rs. 1,200
1 سال
Rs. 1,200
1 سال
Rs. 1,200
1 سال
.co.in
Rs. 750
1 سال
Rs. 750
1 سال
Rs. 750
1 سال
.in.net
Rs. 750
1 سال
Rs. 750
1 سال
Rs. 750
1 سال
.biz
Rs. 999
1 سال
Rs. 999
1 سال
Rs. 999
1 سال
.info
Rs. 799
1 سال
Rs. 799
1 سال
Rs. 799
1 سال
.co
Rs. 1,999
1 سال
Rs. 1,999
1 سال
Rs. 1,999
1 سال
.org.in
Rs. 750
1 سال
Rs. 750
1 سال
Rs. 750
1 سال
.online
Rs. 999
1 سال
Rs. 0
1 سال
Rs. 0
1 سال
.ca
Rs. 1,200
1 سال
Rs. 1,200
1 سال
Rs. 1,200
1 سال
.asia
Rs. 1,199
1 سال
Rs. 1,199
1 سال
Rs. 1,199
1 سال
.bharat
Rs. 750
1 سال
Rs. 750
1 سال
Rs. 750
1 سال
.bid
Rs. 2,199
1 سال
Rs. 2,199
1 سال
Rs. 2,199
1 سال
.cc
Rs. 949
1 سال
Rs. 949
1 سال
Rs. 949
1 سال
.club
Rs. 1,120
1 سال
Rs. 1,120
1 سال
Rs. 1,120
1 سال
.co.com
Rs. 2,199
1 سال
Rs. 2,199
1 سال
Rs. 0
1 سال
.dance
Rs. 1,799
1 سال
Rs. 1,799
1 سال
Rs. 1,799
1 سال
.eu
Rs. 699
1 سال
Rs. 699
1 سال
Rs. 699
1 سال
.host
Rs. 7,199
1 سال
Rs. 7,199
1 سال
Rs. 7,199
1 سال
.ink
Rs. 2,199
1 سال
Rs. 2,199
1 سال
Rs. 2,199
1 سال
.jobs
Rs. 10,599
1 سال
Rs. 10,599
1 سال
Rs. 10,599
1 سال
.me
Rs. 2,299
1 سال
Rs. 2,299
1 سال
Rs. 2,299
1 سال
.name
Rs. 899
1 سال
Rs. 899
1 سال
Rs. 899
1 سال
.press
Rs. 5,599
1 سال
Rs. 5,599
1 سال
Rs. 5,599
1 سال
.rent
Rs. 5,199
1 سال
Rs. 5,199
1 سال
Rs. 5,199
1 سال
.sagathan
Rs. 1,099
1 سال
Rs. 1,099
1 سال
Rs. 1,099
1 سال
.shiksha
Rs. 1,399
1 سال
Rs. 1,399
1 سال
Rs. 1,399
1 سال
.social
Rs. 2,299
1 سال
Rs. 2,299
1 سال
Rs. 2,299
1 سال
.trade
Rs. 2,299
1 سال
Rs. 2,299
1 سال
Rs. 2,299
1 سال
.uk
Rs. 799
1 سال
Rs. 799
1 سال
Rs. 799
1 سال
.us
Rs. 799
1 سال
Rs. 799
1 سال
Rs. 799
1 سال
.webcam
Rs. 2,299
1 سال
Rs. 2,299
1 سال
Rs. 2,299
1 سال
.website
Rs. 1,599
1 سال
Rs. 1,599
1 سال
Rs. 1,599
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains